Поправяне на девиаторна схема

поправяне на девиаторна схема
Цилиндричните зъбни колела с наклонени зъби имат много по-тиха работа от тези с правите зъби и могат да предават по-голям въртящ момент. Броят на двойките съответства на броя на предавките на кутията. Във вторият девиаторен ключ влизат двата проводника от първия ключ и излиза фазов проводник, отиващ към лампата.


Например при потегляне на колелата на автомобила е нужен по-голям въртящ момент и по-ниска ъглова скорост, а при високи скорости са необходими високи обороти на колелата на автомобила и нетолкова голям въртящ момент. Нека приемем, че имаме две конзолни кутии в двата края на един коридор, в които имаме изведени по три проводника от типа ПВА-1. Първо трябва да свалим предпазителят и да заголим всички проводници, като внимаваме да не се опират един с друг. Понякога се налага източникът на светлина да се командва от три места, тогава се налага да се използва ключ „схема 8“ или още – кръстат ключ, принципно той може да се разглежда като два девиаторни ключа в общ корпус и общ бутон за управление. При автомобилите с преден, надлъжно разположен двигател и задно задвижване механичните предавателни кутии са тривалови. Те имат един входящ, един междинен и един изходящ вал.

Този ключ също се нарича и ключ „схема 6“, за разлика от обикновения ключ за осветление, който се нарича ключ „схема 1“. Думата девиаторен произлиза от латинското deviatio, което означава – отклонение. Важно е да отбележим, че ключовете сх1, сх.6 и сх8, външно не се различават едни от друг, поне от предната страна, затова е важно да поискаме при покупка ключ от нужния ни вид и добре да ги огледаме отзад. Докато при обикновения сериен ключ проводниците са два. В първият девиаторен ключ влиза фазовия проводник и два проводника, свързващи го с вторият девиаторен ключ. При схемите с девиаторни ключове във всеки от ключовете влизат три проводника. Ако коридорът или стълбището е дълго, може да се поставят повече от една лампа в паралел на първата. След това включваме тока и търсим с фазомер къде има фаза. Би трябвало да намерим фаза единствено на един от проводниците.

Похожие записи: